E-II-Kull

Far: Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou «Hakki»
«Hakki» er HD B/B, AD 0/0, pl 0/0 og øyenlyst fri

Mor: NUCH Kaga No Yuuwa Go Sapporo Kagasou «Yuuwa»
«Yuuwa» er HD B/B, AD 0/0, PL 0/0 og øyenlyst fri
Nyfødt
1 uke
2 uker
3 uker
4 uker
5 uker
6 uker
7 uker
8 uker