J – Kull

 

dorihjem
Mor : Kichiko`s Daitan Joseibi «Dori»
Dori er HD A, AD 0 og øyenlyst fri

Far : Tetsuya Go Kosiwasou

Far : Tetsuya Go Koshiwasou «Tetsu»
Tetsu er HD A, AD 0, Patella 0/0 og øyenlyst fri
8 uker

8 uker

 

a-6-a
7 uker