Y-kull

Far : NUCH, NV-17 Tetsuya Go Koshiwasou «Tetsu».
«Tetsu» er HD A, AD 0/0, patella 0/0 og øyenlyst fri
Mor: Kotubiki No Kikuhime Go Echigo Tanabesou «Kiku»
«Kiku» er HD B/B og pl 0/0
Nyfødte
1 uke
2 uker
3 uker
4 uker
5 uker
6 uker